Здоровий спосіб життя як наслідок внутрішньої гармонії

Велике значення у формуванні здорового способу життя має усвідомлення гармонії внутрішнього світу людини.

Що  таке здоровий спосіб життя та як стати здоровим? На сьогодні існує багато відповідей на це питання,  їх можна знайти у джерелах, що збереглися від давніх цивілізацій. Згідно з ними, здоровий спосіб життя — поняття, що торкається абсолютно всіх сфер діяльності людини і визначається її станом свідомості.

Як свідчать деякі  останні дослідження, здоров’я людини на 60 % визначається її способом життя, на 20 % — станом довкілля і лише на 8 % — медициною. Схоже співвідношення  отримане  й експертами Всесівітньої організаціі охорони здоров`я. Такі дані свідчать на користь того, що здоровий спосіб життя людини є гарантією міцного здоров’я.
Але якщо здоровий спосіб життя такий важливий, то чому ж  йому приділяється так мало уваги? Чому в суспільстві зараз як ніколи поширені шкідливі звички і культура, що знищують правильний підхід до здоров’я? Чому поширені явища, що завдають прямої шкоди психічному і фізичному здоров’ю людства? Дуже багато людей своїм способом життя і поведінкою не тільки не сприяють підтримці здоров’я, а й навпаки, руйнують його.
Сучасна помилка
Причин як завжди багато, але ключовою, швидше за все, є відсутність розуміння причинно-наслідкових зв`язків. У сучасному суспільстві втрачено правильне розуміння причин хвороб і тому відсутні відповідні вимоги до способу життя. Існує необґрунтована віра в сучасну медицину і різні методи лікування, що заполонили екрани телевізорів та вітрин. Звичайно, важливість лікарської терапії в підтримці здоров’я ніхто не заперечує. Проте реальність полягає в тому, що «чудесних» пігулок не існує. Як немає й унікальних методів лікування, які можуть зробити людину здоровою. Медицина може лише допомогти людині, а основне залежить від її власних зусиль.
Збереження і відновлення  здоров’я — це активний процес, що вимагає від людини аналізу власної поведінки. Людина повинна усвідомлювати, що її здоров’я в її руках. На жаль, багато людей усвідомлюють цінність здоров’я лише тоді, коли виникає загроза здоров’ю або воно в значній мірі втрачене. Як правило, в цей час вже важко добитися корінних змін. Ось чому таким важливим є розуміння дотримання норм здорового способу життя, незважаючи на те, здорова людина чи хвора у цей час.
На відміну від сучасних підходів до розуміння причинних  зв’язків захворювань, ескулапи і  мудреці старовини віддавали «пальму першості»  у запобіганні захворюванням, збереженні здоров’я і веденні здорового способу життя не зовнішнім діям, а зовсім іншим аспектам. У цих питаннях нам ще багато чому варто повчитися.

Первинне значення в отриманні здоров’я стародавні греки приділяли зовсім не фізичній культурі, а душевному стану.

Здоровий  спосіб життя з  точки зору стародавніх цілителів

Поняття здорового способу  життя і поведінки, що відповідають принципам природи, були предметом постійного вивчення давніх людей. Своє розуміння здорового способу життя існувало в культурах усіх великих цивілізацій. Багатьом добре відомо, що в давніх західних культурах (Стародавній Греції та Стародавньому Римі) існував культ тіла, правильного гармонійного розвитку людини. Там виникли Олімпійські ігри і всі погляди на фізичне вдосконалення, відомі як фізична культура. Але мало кому відомо, що первинне значення в отриманні здоров’я давні греки приділяли зовсім не фізичній культурі, а душевному стану.
Наприклад, Демокріт  детально описував аспекти психічного здоров’я, називаючи його “благий стан духу”, за якого душа перебуває у спокої та рівновазі, вона не схвильована жодними пристрастями, страхами та іншими переживаннями. Цицерон охарактеризував  здоров’я як правильне співвідношення різних душевних станів. Широко відомі й інші вислови великих давніх мудреців «пізнай самого себе» і «піклуйся про себе самого». Останній вислів має на увазі, що у кожної людини має бути певний спосіб дій, що включає турботу про себе і вдосконалення себе. Приділяючи таку велику увагу у веденні здорового способу життя стану духу, греки не могли не відмітити схильність певних душевних якостей до виникнення деяких типів хвороб, особливостей їх протікання, а, отже, і відмінностей у підході до лікування.
Пізніше на основі старогрецького розуміння цих закономірностей, які називали вченням про чотири тілесні соки, сформувалася нинішня концепція про чотири різні темпераменти. Кожен такий тип пов’язаний  з переважанням в організмі одного  з чотирьох тілесних соків. Якщо крові (лат. sanguis), то це сангвінічний тип; слизу (греч. phlegma) – флегматичний; жовтої жовчі (греч. chole) – холеричний; чорної жовчі (греч. melaine chole) — меланхолійний. На сьогодні в сучасній медицині добре вивчені  ці типи, але принципи лікування не враховують, а шкода.
У стародавніх культурах Сходу (Китаю, Індії, Тибету) також вказувалося на існування нерозривного зв’язку між духовним і фізичним станом людини. Здоровий спосіб життя на Сході в першу чергу означав звільнення від надмірних емоцій і пристрастей, для того щоб досягти стану душевного спокою, гармонії  з навколишнім світом. Наприклад, у Ведах (Давня Індія VI століття до н.е.) містилися основні принципи ведення здорового способу життя. Один із них — отримання стійкої рівноваги психіки. Така рівновага досягалася повною внутрішньою свободою, відсутністю залежності свідомості людини від навколишніх фізичних і психологічних чинників.

Здоровий спосіб життя на Сході в першу чергу означав звільнення від надмірних емоцій і пристрастей.

Такий підхід заснований на розумінні, що хвороби мають глибокі причини, їх прояви є наслідком емоційних і душевних проблем. Якщо людина не хоче виправити себе, то такі глибокі проблеми не під силу вирішити й лікарю, навіть із використанням досконалих технічних засобів діагностики і лікування. До них слід приступати з врахуванням індивідуального ставлення до здоров’я, що є розумінням «здорового способу життя» в новому світлі.

Сувора  умова природи
На прикладі давніх культур, легко помітити яке велике значення у формуванні здорового способу життя має усвідомлення гармонії внутрішнього світу людини. У наше століття ми живемо в умовах  глибокого дисбалансу природних, соціальних і духовних основ  людини і середовища. Сталися істотні зміни в свідомості людини. Здоровий спосіб життя в розумінні сучасної людини, в основному, обмежується дотримання певних норм харчування або підтримкою хорошої фізичної форми. Звичайно, це важливо. Але без внутрішнього вдосконалення  не можна досягти максимальної ефективності.
Таким чином, здоровий спосіб життя складається з постійного дотримання певних норм, норм, які вимагає природа від психічного стану людини. Якщо вона відповідає їм — то буде здоровою, якщо вона суперечить їм – хворітиме.
Бажаю вам здоров’я!

Читайте також:

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Fatal error: Class 'Get_links' not found in /home/svitlovo/svitlovodsk.in.ua/zhiva/wp-content/themes/Entitle/comments.php on line 41